Shopsy предоставя бърза и лесна услуга за търсене на продукти, която осигурява достъп до оферти от партньорски сайтове. Цялата информация за продуктите, представени в Shopsy, се получава от партньорските сайтове. 

Shopsy и партньорските сайтове са отделни и независими един от друг. Всички потребители, които се интересуват от конкретна оферта, намираща се в Shopsy, автоматично се пренасочват към сайта на партньора.

Shopsy си запазва правото да прави всякакви промени в офертите на своя уебсайт, да преустановява публикуването им без предизвестие. Shopsy е информационен ресурс, защитен от закона за авторското право. Shopsy е обект на права на собственост.

Собственически права

Копирането, използването, разпространението на каквато и да е информация е забранено без съгласието на Shopsy и се наказва от закона. 

Всички оферти, предоставени от партньорите на Shopsy, са защитени от закона, предназначени са само за информационни цели и не могат да бъдат копирани, съхранявани или използвани за други търговски цели.

Отговорност

Shopsy не носи отговорност за съдържанието, дизайна, законността или точността на партньорските сайтове, чиято информация е представена в Shopsy.

Shopsy не гарантира непрекъснатата работа на Сайта и не поема правна отговорност за технически проблеми.

Shopsy може да прави промени в материалите на този сайт без предизвестие. Shopsy не се задължава да актуализира материалите на сайта на Shopsy, ако те са остарели.